ردیف نام نمایندگی کد نمایندگی فروش خدمات شهر آدرس شماره تماس
1 سامان کانتین البرز (مرادی) 262 - کرج کرج کیلومتر 28 جاده مخصوص بین گرم دره و کلاک جنب پل مترو 026-32309371
2 مجید محبی 263 - کرج کرج اتوبان قزوین بسمت تهران ماببین ورودی محمد شهر و خروجی استاندارد - جنب نمایندگی سایپا دیزل 026-32815945