ردیف نام نمایندگی کد نمایندگی فروش خدمات شهر آدرس شماره تماس
1 علی صفری 441 - ارومیه کیلومتر 4 جاده سلماس بعد از ساختمان شماره 1 جهاد کشاورزی 044-32417569