ردیف نام نمایندگی کد نمایندگی فروش خدمات شهر آدرس شماره تماس
1 بازرگانی دیزل کامیون دشتستان 773 دشتستان بوشهر دشتستان کیلومتر 17 اتوبان خلیج فارس 077-34372744