ردیف نام نمایندگی کد نمایندگی فروش خدمات شهر آدرس شماره تماس
1 مراد علیپور 383 شهرکرد شهرکرد-بلوار توسلی عاملیت علیپور 038-33350010
2 عباس زمانپور 385 - بروجن بروجن کیلومتر یک جاده مبارکه جنب تعاونی کامیون داران 038-34230404