ردیف نام نمایندگی کد نمایندگی فروش خدمات شهر آدرس شماره تماس
1 شرکت بازرگانی بانیان تجارت ابریشم 561 - بیرجند بیرجند نبش غفاری 36 طبقه اول پلاک 36 کد پستی 9717914596 056-32235000