ردیف نام نمایندگی کد نمایندگی فروش خدمات شهر آدرس شماره تماس
1 احمد گودرزی 661 بروجرد استان لرستان بروجرد میدان آیت اله بروجردی کیلومتر 3 جاده خرم آباد بالاتر از دانشگاه آیت اله بروجردی جنب شرکت بهپخش تلفن : 06642662687 تلفن همراه 09011071836