همکاری با ما

نام :*

نام خانوادگی :*

جنسيت:
وضعيت تاهل :
سال تولد
وضعيت نظام وظيفه :
كد ملي :*

بدون خط فاصله

تلفن ثابت :*

تلفن همراه :*

ايميل :

استان:*

كد پستي(10 رقمي) : *

آخرين مدرك تحصيلي :
رشته تحصیلی :
نام دانشگاه :*

ملیت دانشگاه :*

معدل :*

نام سازمان :

سمت :

مدت همکاری :

نام سازمان :

سمت :

مدت همکاری :

نام سازمان :

سمت :

مدت همکاری :

نام سازمان :

سمت :

مدت همکاری :

سابقه كار مفيد :

سابقه پرداخت بیمه :

نام دوره آموزشی :

موسسه آموزش دهنده :

نام دوره آموزشی :

موسسه آموزش دهنده :

نام دوره آموزشی :

موسسه آموزش دهنده :

نام دوره آموزشی :

موسسه آموزش دهنده :

آشنايي به زبان انگليسي :
آشنايي با كامپيوتر:
ساير توانمندي ها :

آماده همكاري به صورت:
حقوق درخواستي :*

ريال

آماده شروع همكاري از تاريخ :*

رزومه

arian-diesel