پیش فروش نقدی و لیزینگی مینی بوس و ون جک سان ری


 نام محصول  قیمت (ریال) مبلغ پیش پرداخت (ریال)
 سود مشارکت سود انصراف  تکمیل وجه  موعد تحویل 
ون 14 نفره (13+1) 7,200,000,000 4,320,000,000 %15  %12
 همزمان با صدور دعوتنامه
 90 روزه
 مینی بوس 16 نفره (15+1) 7,300,000,000 4,380,000,000


  1. ثبت نام و عقد قرارداد تنها از طریق مراجعه به دفترمرکزی مجتمع صنعتی آرین پارس موتور امکان پذیر خواهد بود.
  2.  درصورت واجد شرایط بودن استفاده از تسهیلات لیزینگ،پرداخت اقساط حداکثر پنج ساله برای مابقی وجه خودرو میسرخواهدبود.
  3. %9 مالیات ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، مالیات و عوارض شماره گذاری در قیمت لحاظ گردیده است.
  4. شماره های حساب جهت واریز وجه بنام مجتمع صنعتی آرین پارس موتور ( 8351991826 بانک ملت شعبه پارس خودرو - 0100036265000 بانک صنعت و معدن شعبه اراک)